กิจกรรม

โครงการ มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 4 กิจกรรมที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศีกษาและศิษย์เก่า จัดโครงการ มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 4 กิจกรรมที่ 2
ไหว้พระขอพรรับปีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
วัดที่ 1 วัดเกศไชโย สักการะขอพร “พระมหาพุทธพิมพ์” หรือหลวงพ่อโต
วัดที่ 2 วัดพระนอนจักรสีห์ สักการะขอพร “หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์”
วัดที่ 3 วัดประโชติการาม สักการะขอพร “หลวงพ่อสิน” และ “หลวงพ่อทรัพย์”
ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
วัดที่ 4 วัดโพธิ์ 9 ต้น ที่ตั้งค่ายบางระจัน สักการะขอพร “พระอาจารย์ธรรมโชติ” ชมพิพิธภัณฑ์บางระจัน และตลาดบางระจัน

สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่