กิจกรรม

ของขวัญวันสงกรานต์

ในโอกาสสำคัญเนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ช่วงสถานการณ์Covid 19 ทำให้ต้องอยู่ห่างกัน แต่เรายังคิดถึงกัน

มทร.พระนคร ขอเชิญทุกท่านร่วมทำของขวัญวันสงกรานต์แบบไทยๆ แทนความรัก ความห่วงใย เพื่อเป็นความรู้หรือมอบให้แก่บุคคลที่เคารพรัก

เชิญชมสื่อความรู้ทางวัฒนธรรมในการสาธิตการทำของขวัญวันสงกรานต์ 3 แบบ ผ่านวีดิทัศน์ประกอบด้วย

1. ร่มบุหงาแห้ง

2. แป้งร่ำ

3. ดอกกุหลาบจากผ้าขนหนู

แล้วเราจะผ่านวิกฤติCovid 19 ไปด้วยกัน
#RMUTPFightCOVID-19