กิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 ปี

กองศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจัดเตรียมเครื่องสักการะ พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และศาลพระภูฒิชัยมงคล และรับลงทะเบียนผู้ได้รับคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งพิธีเริ่ม 7 โมงเช้า โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในพิธี ซึ่งวันที่ 15 มกราคม เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งปีนี้ครบรอบ 15 ปี