กิจกรรม

ชมวัง เรียนรู้ความเป็นไทย

ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ ๓

จัดกิจกรรมที่ ๓ ชมวัง ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

และศึกษาความเป็นไทย ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมสยาม

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่