กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแคแสด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่