กิจกรรม

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

น้องๆ กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันรดน้ำ ขอพรจากท่านรองอธิการบดี ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ และ จากผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง เนื่องในวันปีใหม่ไทย
ชมภาพได้ที่นี่