กิจกรรม

พบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

มทร.พระนคร ร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑลผศ.ลักขณา จาตกานนท์…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019