กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ 20-22 สิงหาคม 2561

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง คุณสมบัติของสมาธิ โดยมี อ.สมพร สะราคำ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 19 กันยายน 2018

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง ขั้นตอนของสมาธิ โดยมี พล.ต.ต.ดร.ยุทธพล เติมสมเกตุ เป็นวิทยากร…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 19 กันยายน 2018

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018