ประชุมพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ในการประชุมพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงาน…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 6 กุมภาพันธ์ 2018