มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชม
“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย อธิการบดีเปิดนโยบายจัดกิจกรรม นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชม “นิทรร…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 28 กุมภาพันธ์ 2018