กิจกรรม

มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชม
“นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

ม.ราชมงคลพระนคร เตรียมก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย อธิการบดีเปิดนโยบายจัดกิจกรรม นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยี่ยมชม…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018