กิจกรรม

ครบรอบ 20 ปี สถาบันพลังจิตตานุภาพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ เข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017