ครบรอบ 20 ปี สถาบันพลังจิตตานุภาพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนักศึกษาวิทันตสาสมาธิ เข้าร่วมงานครบรอบ 20 ปี สถาบ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017