กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ 1 พฤศจิกายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง อาทิสมานกายกับฌาน โดยมี ดร.โรจน์รวี พจน์พัฒนพล…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017