กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ 24,30-31ตุลาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง การเสื่อมของฌาน โดยมี อ.กวิน ทรัพย์สุนทร เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง การเพิ่มของฌาน โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ประโยชน์ของฌาน โดยมี ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017