12 สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา มหาราชินี

12 สิงหาคม ของทุกปี "วันแม่แห่งชาติ" ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 12 สิงหาคม 2017

ภาพบรรยากาศงานเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๕ พรรษา

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 11 สิงหาคม 2017