ประชุม

ประชุมเตรียมความพร้อม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม
1. เตรียมความพร้อม การดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
2. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการวันรพี
3. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 85 พรรษา
ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์