กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์”

บรรยากาศกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก แด่… พ่อหลวง ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ซึ่งบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมและบุคลากร ก็ได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย