ม.ราชมงคลพระนคร ยกทัพผลงานวิจัยสนองพระราชดำริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อวดโฉมในงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี

ม.ราชมงคลพระนคร ยกทัพผลงานวิจัยสนองพระราชดำริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อวดโฉมในงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ 20-22 พฤศจิกายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความลึกของญาณ โดยมี อ.นิธิภา สุวนิช เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 29 พฤศจิกายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง อาการของญาณ Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 13-15 พฤศจิกายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของญาณ โดยมี พ.ต.ท.หญิงเสาวรส ว่องจรรยากุล เป็นวิทยากรสรุปการบรรย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 พฤศจิกายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ประโยชน์ของญาณ โดยมี ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 6-8 พฤศจิกายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ลักษณะของญาณ โดยมี อ.จินตนา วรมงคลเป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 พฤศจิกายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ขั้นตอนของญาณ โดยมี Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 1 พฤศจิกายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง อาทิสมานกายกับฌาน โดยมี ดร.โรจน์รวี พจน์พัฒนพล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายข… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 พฤศจิกายน 2017

วิทันตสาสมาธิ 24,30-31ตุลาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง การเสื่อมของฌาน โดยมี อ.กวิน ทรัพย์สุนทร เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 7 พฤศจิกายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง การเพิ่มของฌาน Continue Reading →

สายธารบุญ รวมปัจจัยกว่า 2.3 ล้านบาท ถวายเป็นพุทธบูชา

เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร ประจำปี 2560ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาว… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 31 ตุลาคม 2017

ราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี จัดตั้งศูนย์บริการอาหารและเค… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 31 ตุลาคม 2017

ม.ราชมงคลพระนคร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทั้ง 9 … โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 22 ตุลาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ 16-18 ตุลาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความลึกของฌาน โดยมี รศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ เป็นวิทยากรสรุปการบร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 19 ตุลาคม 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความตื้นของฌาน โดยมี อ.สายสมร สุตะวงศ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ Continue Reading →