วิทันตสาสมาธิ 18-20 มิถุนายน 2561

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 21 มิถุนายน 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 21 มิถุนายน 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 21 มิถุนายน 2018

วิทันตสาสมาธิ 11-13 มิถุนายน 2561

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 13 มิถุนายน 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 13 มิถุนายน 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 21 มิถุนายน 2018

วิทันตสาสมาธิ 4 – 6 มิถุนายน 2561

ม.ราชมงคลพระนคร สานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม เปิดหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3” บุคลากร – ชมรม… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 5 มิถุนายน 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 6 มิถุนายน 2018 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 7 มิถุนายน 2018

ม.ราชมงคลพระนคร สานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร สานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม เปิดหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3” บุคลากร – ชมรม… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 5 มิถุนายน 2018

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยฮานอย

พันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน…ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ในเวียดนาม… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 30 พฤษภาคม 2018

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้านวดกดจุดเพื่อสุขภาพ

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้านวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เรียนรู้การดูแลร่างกายแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 22 เมษายน 2018

ราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

เหล่าออเจ้า…ชื่นมื่นรื่นรมณ์ใจ รับสงกรานต์ปีใหม่ไทย @ ราชมงคลพระนคร ในกิจกรรม… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 18 เมษายน 2018

ประชุมหารือประเด็นงานวิจัย เครื่อข่าย C – อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุมหารือประเด็นงานวิจัยหัวข้อ สำรวจศักยภาพทรัพยากรท้องถิ่น พื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ  พร้อมสรุปผลการประชุม ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2561 ณ พื้นที่ในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ บ่อคลึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี