ประกวดสุนทรพจน์วันแม่ ปี 2560

ราชมงคลพระนครจัดประกวดสุนทรพจน์วันแม่ ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ซิวแชมป์อุดมศึกษา ด้าน รร.ศรียาภัย จ.ชุมพร ครองแชมป์ระด… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 11 สิงหาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ 7-9 สิงหาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง ความหงุดหงิด โดยมี อ.จุไร วรศักดิ์โยธิน เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 สิงหาคม 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง อาการเจ็บคัน Continue Reading →

วันรพีรำลึก ปี 2560

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันรพีรำลึก” เทิดพระเกียรติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฏหมายไทย" นายกสภามหาวิทยาลัย พร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 7 สิงหาคม 2017 วันรพีรำลึก โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 15 สิงหาคม 2017 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ และควบคุมเสียง ในงานวันรพีรำลึก วันที่… โพสต์โดย Ietd Rmutp บน 6 Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของการบริกรรม โดยมี อ.พิศาล จอโภชาอุดม เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายขอ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 15 สิงหาคม 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของการบริกรรม โดยมี อ.พิศาล จอโภชาอุดม เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายขอ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →

นักศึกษาวิทันตสาสมาธิ นมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

นักศึกษาวิทันตสาสมาธิ นมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคลรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 15 สิงหาคม 2017

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉล… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 28 กรกฎาคม 2017 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดเตรียม ติดตั้งอุปกรณ์ ในการบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ และถ่ายทอดสด เพื่อใช้ในโครงก… โพสต์โดย Ietd Rmutp บน 27 กรกฎาคม 2017  

วิทันตสาสมาธิ 24-26 กรกฎาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การบริกรรมเปรียบด้วยเด็กอ่อน โดยมี ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ภาพข่าวกิจกรรม วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวางจิตขณะบริกรรม โดยมี อ.สันห์สิตา อินทร์วิเศษ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร Continue Reading →