ย้อมสีผ้าด้วยสมุนไพรไทยเพื่อป้องกันรังสี UV

ผลงานวิจัยของผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ และอาจารย์ธวัชชัย แสงน้ำเพชร อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร ได้ทำการศึกษาพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอโดยนำผ้าไหมไทยแบบทอมือนำมาผ่านกระบวนการย้อมสี สกัดจากพืชสมุนไพรไทย ได้แก่ ตะไคร้ หมาก รางจืด และได้มีการทำการทดสอบคุณสมบัติของผ้า ความสามารถในการป้องกันรังสี UV ค่าความเข้มของการติดของสีย้อม ความคงทนต่อการซักล้าง ซึ่งผลการทดสอบออกมาดีมาก จึงนำมาย้อมสีผ้าและออกแบบตัดเย็บเป็นชุดมุสลิมสมัยใหม่ เกิดเป็นนวัตกรรมชุดมุสลิมที่ผ่านการย้อมด้วยพืชสมุนไพรและยังป้องกันรังสี UV ได้อีกด้วย ซึ่งได้นำผลงานไปโชว์ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางสถานีไทยช่อง 3  Family ช่อง 13  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 อีกด้วย