นักศึกษา 9 คณะเดินทางเข้าป่า
เพื่อเรียนรู้พันธุ์พืช

นักศึกษา ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร นำนักศึกษา 9 คณะเข้าป่า เพื่อเรียนรู้พันธุ์พืช… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 18 มีนาคม 2018

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

ม.ราชมงคลพระนคร ยกทัพผลงานวิจัยสนองพระราชดำริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อวดโฉมในงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017

“ปลูกป่าในใจคน” ราชมงคลพระนคร น้อมนำ-สืบผ่านปลูกฝังในใจเยาวชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ บำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905 โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 27 สิงหาคม 2017

สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ
ณ พื้นที่ ต.พุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้นำนักศึกษา จำนวน 51 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างประโยชน์ร่วมกับชาวบ้าน ชุมชนพุสวรรค์ ในการสร้างฝาย จำนวน 40 ฝาย และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดิน เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 

ราชมงคลพระนคร คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ น้อมรำลึกสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นำนักศึกษาปลูกป่า-สร้างฝายชลอน้ำ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ” โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังพิธีเปิดอธิการบดีนำคณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมสวดมนต์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุม D-Hall ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วย นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ เดินทางไปยังอุทยานสวนหินพุหางนาค อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี Continue Reading →

นักศึกษาปลูกป่าแปลง 905 จ.กาญจนบุรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีม.ราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดโครงการ มทร.พระนครสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 3 กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905 จ.กาญจนบุรี โดยมีนายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ในการนี้ นักศึกษา 9 Continue Reading →

ปลูกจิตสำนึกชาวมทร.พระนคร
“รักษ์ธรรมชาติ”

กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมค่ายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หวังปลูกจิตสำนึก “รักษ์ธรรมชาติ” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 2 ในกิจกรรมค่ายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ดำเนินการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุม D-Hall ม.ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ Continue Reading →

นักศึกษาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ
โดยการบวชป่าและสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ ม.ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๑ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสวนหินพุหางนาค อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๐๐ Continue Reading →