ลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง

โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ณ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018

ม.ราชมงคลพระนคร “ปลูกป่าในใจคน”

ม.ราชมงคลพระนคร "ปลูกป่าในใจคน” นำนักศึกษาลงแปลง 905 ศึกษาพรรณไม้ เรียนรู้การใช้ประโยชน์ สืบสานงานอนุรักษ์พรรณไม้ ตามรอย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2018

โครงการราชมงคลพระนคร
สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ประมวลภาพพิธีเปิดและการบรรยายช่วงเช้า โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ประมวลภาพพิธีเปิดและการบรรยายช่วงเช้า โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018 ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มช่วงบ่าย โครงการราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มช่วงบ่าย โครงการราชมงคลพระนคร Continue Reading →

นักศึกษา 9 คณะเดินทางเข้าป่า
เพื่อเรียนรู้พันธุ์พืช

นักศึกษา ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร นำนักศึกษา 9 คณะเข้าป่า เพื่อเรียนรู้พันธุ์พืช… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 18 มีนาคม 2018

งานประชุมวิชาการ อพ.สธ.

ม.ราชมงคลพระนคร ยกทัพผลงานวิจัยสนองพระราชดำริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อวดโฉมในงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ณ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

ม.ราชมงคลพระนคร ยกทัพผลงานวิจัยสนองพระราชดำริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อวดโฉมในงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017

“ปลูกป่าในใจคน” ราชมงคลพระนคร น้อมนำ-สืบผ่านปลูกฝังในใจเยาวชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ บำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905 โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 27 สิงหาคม 2017