ชนะเลิศวิจัยสีเขียว

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คล้ายจ้อย และดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานวิจัยเรื่อง “ชุดอุปกรณ์ทำผ้าบาติกจากแป้งหัวบอน” ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมน และประชาชนทั่วไป ในงานการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 (Thailand Green Design Awards 2017) ณ บริเวณ Continue Reading →

ย้อมสีผ้าด้วยสมุนไพรไทยเพื่อป้องกันรังสี UV

ผลงานวิจัยของผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ และอาจารย์ธวัชชัย แสงน้ำเพชร อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร ได้ทำการศึกษาพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอโดยนำผ้าไหมไทยแบบทอมือนำมาผ่านกระบวนการย้อมสี สกัดจากพืชสมุนไพรไทย ได้แก่ ตะไคร้ หมาก รางจืด และได้มีการทำการทดสอบคุณสมบัติของผ้า ความสามารถในการป้องกันรังสี UV ค่าความเข้มของการติดของสีย้อม ความคงทนต่อการซักล้าง ซึ่งผลการทดสอบออกมาดีมาก จึงนำมาย้อมสีผ้าและออกแบบตัดเย็บเป็นชุดมุสลิมสมัยใหม่ เกิดเป็นนวัตกรรมชุดมุสลิมที่ผ่านการย้อมด้วยพืชสมุนไพรและยังป้องกันรังสี UV ได้อีกด้วย ซึ่งได้นำผลงานไปโชว์ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางสถานีไทยช่อง 3  Family ช่อง 13  เมื่อวันที่ 2 Continue Reading →