คหกรรมฯโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับผู้นำมาเลเชีย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับตุน ดร.มหาธีย์ บิน โมฮัมหมัด (Tun Dr.Mahathir bin Mohamad) นายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือและขนมไทย โดยมี คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมจัดแสดงการร้อยมาลัยดอกไม้สด การแกะสลักผักและผลไม้ การทำขนมไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม Continue Reading →

การพิมพ์สีครั่งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์โดยไม่ใช้การมอร์แดนท์

สีมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นงานสิ่งทอระดับอุตสาหกรรม หรือระดับชุมชน  นอกจากการผลิตสิ่งทอในด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว การย้อมสีสิ่งทอยังถูกให้ความสำคัญทั้งกระบวนการผลิตสีและเคมีที่ใช้ย้อม กระบวนการย้อม จนกระทั้งกระบวนการบำบัดน้ำสีเหลือทิ้งจากการย้อม ทุกกระบวนการควรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันการบริโภคสิ่งทอมีการให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัย เช่น มาตรฐาน  Eco-Tex Standard (Öko-Tex standard 100 ) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยสถาบันสิ่งทอภาคพื้นยุโรป ตัวอย่างของสิ่งอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการย้อมสีสิ่งทอ ได้แก่ การใช้สีย้อมที่มีสารก่อมะเร็ง (Banned Carcinogenic Dyes) ได้แก่สีย้อมที่ประกอบด้วยหมู่ให้สีเอโซ (AZO) เป็นต้น การใช้สีย้อมที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง (Allergenic Dyes) Continue Reading →

กังหันน้ำขนาดนาโน งานวิจัยช่วยชุมชนห่างไกลมีไฟฟ้าใช้

กังหันน้ำขนาดนาโน งานวิจัยช่วยชุมชนห่างไกลมีไฟฟ้าใช้   นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คิดค้นกังหันน้ำขนาดนาโนสำหรับน้ำตกและคลองส่งน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือน ช่วยชุมชนพื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามีหลายต่อหลายหน่วยงานได้พัฒนาประดิษฐ์คิดค้นกังหันน้ำขึ้นมาใช้สำหรับจัดการปัญหาในพื้นที่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดน้ำเสีย หรือการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีพลังน้ำขนาดเล็กเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถพัฒนาและผลิตได้โดยใช้องค์ความรู้และทักษะทางวิศวกรรมในประเทศได้ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงร่วมกันคิดค้นกังหันน้ำขนาดนาโน สำหรับน้ำตกและคลองส่งน้ำขึ้น เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนต้นน้ำที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ดร.พสิษฐ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำตกและคลองส่งน้ำมากมาย แต่บางพื้นที่เช่นชุมชนต้นน้ำการที่ภาครัฐจะเข้าไปเดินสายไฟฟ้าเข้าพื้นที่ค่อนข้างลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงคิดสร้างกังหันน้ำขนาดนาโน ชื่อว่าเอ็นไฮฟอล 56 (nHy-Fall56) ขึ้น Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมือชุมชนต่อยอดภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าผ้าขาวม้าทอมือ อ่างหิน จ.ชลบุรี

ปัจจุบันกระแสการใช้ผ้าไทยได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย แม้จะได้รับความนิยม แต่ภูมิปัญญาการทอผ้าในหลายๆ ถิ่นกลับกำลังไร้ผู้สืบทอด เช่นเดียวกับผ้าทอมืออ่างศิลา บ้านปึก ผ้าไทยพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์และประวัติความเป็นมาสะท้อนภูมิปัญญาของคนบ้านปึก จ.ชลบุรี มากว่า 100 ปี จนกลายมาเป็นสินค้าชื่อดังของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้กลุ่มชาวบ้านได้ประสบปัญหาในเรื่องของการพัฒนาเส้นใย เนื่องจากเดิมได้ใช้วิธีการซื้อเส้นใยในราคาถูกจากแหล่งผลิตอื่น การขาดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างความหลากหลาย จึงทำให้ ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และอาจารย์กรชนก บุญทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จับมือกลุ่มชาวบ้านผู้ประกอบการผ้าขาวม้าทอมือ ตำบลอ่างหิน จังหวัดชลบุรี พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ Continue Reading →

ชนะเลิศวิจัยสีเขียว

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คล้ายจ้อย และดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานวิจัยเรื่อง “ชุดอุปกรณ์ทำผ้าบาติกจากแป้งหัวบอน” ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมน และประชาชนทั่วไป ในงานการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 (Thailand Green Design Awards 2017) ณ บริเวณ Continue Reading →

ย้อมสีผ้าด้วยสมุนไพรไทยเพื่อป้องกันรังสี UV

ผลงานวิจัยของผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ และอาจารย์ธวัชชัย แสงน้ำเพชร อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ม.ราชมงคลพระนคร ได้ทำการศึกษาพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอโดยนำผ้าไหมไทยแบบทอมือนำมาผ่านกระบวนการย้อมสี สกัดจากพืชสมุนไพรไทย ได้แก่ ตะไคร้ หมาก รางจืด และได้มีการทำการทดสอบคุณสมบัติของผ้า ความสามารถในการป้องกันรังสี UV ค่าความเข้มของการติดของสีย้อม ความคงทนต่อการซักล้าง ซึ่งผลการทดสอบออกมาดีมาก จึงนำมาย้อมสีผ้าและออกแบบตัดเย็บเป็นชุดมุสลิมสมัยใหม่ เกิดเป็นนวัตกรรมชุดมุสลิมที่ผ่านการย้อมด้วยพืชสมุนไพรและยังป้องกันรังสี UV ได้อีกด้วย ซึ่งได้นำผลงานไปโชว์ในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางสถานีไทยช่อง 3  Family ช่อง 13  เมื่อวันที่ 2 Continue Reading →