กิจกรรมชมรม มทร.อาวุโส ปี 2562

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิธีแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ ๒ วัน วันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๒ ไหว้พระเมืองสระบุรี รับปีใหม่เที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ณ จังหวัดสระบุรี วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมชมวังและพิพิธภัณฑ์สยามประเทศ วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ สยามประเทศ มิวเซียมสยาม

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการกุศล คนตาดี เพื่อคนตาบอด “ยิ่งมืดยิ่งเห็นดาว” วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒