ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.
ครั้งที่ 1/ 2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 2561

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017