ร่วมลงนามถวายพระพร  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/salute/king/#!/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ […]

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๔
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Posted Posted in กิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีลงนามถวายพระพร โดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวนั้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น […]

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน สืบสานพระพุทธศาสนา ทำบุญสร้างกุศลเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ด้วยการร่วมกิจกรรมที่บ้านได้ง่ายๆในกิจกรรมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3Bix1hW และร่วมเวียนเทียนออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก กับกรมการศาสนาได้หลังจากกดส่งแบบฟอร์มร่วมตอบคำถามแล้ว สำหรับ นักศึกษา มทร.พระนคร หากทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป […]

พระราชกรณียกิจ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Posted Posted in คลังความรู้

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติของเรา นั้นใหญ่หลวงเป็นอเนกปริยาย เพราะตั้งแต่ทรงเศกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และได้เป็นพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์ไทยถึงสองพระองค์ คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชในรัชกาลปัจจุบัน จวบจนเจริญพระชนมายุเป็น “สมเด็จย่า” และ “สมเด็จทวด” ของพระราชนัดดาและพระราชปนัดดาหลายพระองค์แล้วก็ตาม แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียัง ทรงมีพระอุตสาหวิริยะสูงในการทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า     […]

วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผ่านทางระบบลงนามถวายพระพร https://wellwishes.royaloffice.th/ ของสำนักพระราชวัง  

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยผ่านทางระบบลงนามถวายพระพร https://wellwishes.royaloffice.th/ ของสำนักพระราชวัง