วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

Posted Posted in ข่าวสาร

  องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2543 (ค.ศ. 2000) ให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB)” เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร
กิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรจากกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๔๖๕

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ด้วยการร่วมกิจกรรมที่บ้านได้ง่ายๆในกิจกรรมออนไลน์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยการรับชมวีดิทัศน์ ประวัติความเป็นมาของวันวิสาขบูชา จัดทำโดย กองศิลปวัฒนธรรม จากนั้นตอบคำถามให้ได้ ๘๐ คะแนนขึ้นไป นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ชั่วโมง […]

อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม

Posted Posted in ข่าวสาร

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564

Posted Posted in ข่าวสาร

กองศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี […]

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ และนายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ร่วมเป็นเจ้าภาพประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) […]

วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

Posted Posted in ข่าวสาร

วันคุ้มครองโลก ถือกําเนิดในสหรัฐอเมริกา เมื่อ 52 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513 นักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการแสดงพลังครั้งใหญ่ เพื่อปลุกเร้าจิตสํานึกเกี่ยวกับปัญหา สิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันยิ่งถูกมนุษย์ทําลายในการแสดงพลังครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมกว่า 20 ล้านคน และปรากฏขึ้นตามเมืองใหญ่ๆ เกือบทั้งสหรัฐ หลังจากนั้นความห่วงใยปัญหาสภาพแวดล้อม ของสหรัฐก็เพิ่มพูนขึ้น มีการออกกฎหมายควบคุมการกระทําที่สร้างความเสียหายให้กับธรรมชาติ […]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมออนไลน์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted Posted in กิจกรรมออนไลน์

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทำแบบทดสอบและดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี้  

ราชมงคลพระนคร
สืบสานสงกรานต์ชาววัง

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ในชื่องาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน สงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ”วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในการนี้มี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]