การคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสามารถดูหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์ด้านล่างนี้   หลักเกณฑ์และใบสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2563 ใบสมัครคัดเลือกเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแลดล้อมดีเด่น (ไฟล์ .docx) หลักเกณฑ์และใบสมัครผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 ใบสมัครผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ประจำปี 2563 […]

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหลังรับชมวีดิทัศน์และตอบคำถามได้มากกว่า 70 คะแนน

Posted Posted in กิจกรรม

วีดิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเพลงมงคลแห่งพระราชา ในการนี้ นักศึกษา มทร.พระนครที่รับชมวีดิทัศน์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่ (นักศึกษาต้องได้คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป)

โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

Posted Posted in กิจกรรม

ดร.นนท์ณพร กิติศรีปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020

ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562

Posted Posted in กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 5 ธันวาคม ในโครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันภายใต้หัวข้อ […]

ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ครั้งที่ 2

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม […]

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมงาน “เทิด ด้วย ทำ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง เข้าร่วมงาน “เทิด ด้วย ทำ” จัดโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 14 […]

ประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted Posted in ประชุม

กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร จัดประชุมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.เจทญา […]

ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการพละศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9

Posted Posted in ประชุม

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันการพละศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว […]

โครงการการจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์ หัวใจไทย”

Posted Posted in กิจกรรม

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการการจัดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์ หัวใจไทย” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการนี้ […]