ผลการประกวดบทกลอนประกอบภาพ

ผลการตัดสินประกวดบทกลอนประกอบภาพ

หัวข้อเรื่อง  “ทำไมคนไทย จึงรักพระเจ้าอยู่หัว”

ในโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๗ พรรษา มหาราชา

 

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชยน.ส.สุภาวิตา เจียอาภา
โรงเรียนราชินีบน
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศนายนพรัตน์ รัตนวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑น.ส.พัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลชมเชยน.ส.เสาวลักษณ์ โกสุมพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา