ประชุม

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2020