กิจกรรม

ทำบุญตักบาตรงานวันครู

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี

นำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยร่วมทำบุญตักบาตรงานวันครู ครั้งที่ 64

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ