กิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

มทร.พระนคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระคร เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กิจกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๑๐ รูป จากวัดนรนาถสุนทริการาม จากนั้นพระสงฆ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ และรับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นเป็นพิธีถวายอาศิรวาท โดย ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และกล่าวถวายอาศิรวาทราชสดุดี ก่อนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่