ประชุม

ประชุมเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

 

สามารถรับชมภาพได้ที่นี่