ประชุม

ประชุมเตรียมงาน​”วาเลนไทน์หัวใจไทย”

ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 16 มกราคม 2019