กิจกรรม

เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ 2562 และกราบขอพร

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีและผอ.กองศิลปวัฒนธรรม เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ และกราบขอพร พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ และเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 9 มกราคม 2019