กิจกรรม

อุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเยี่ยมชมการออกร้านของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ ๒ “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” บริเวณโซนตลาดน้ำในฝัน บริเวณลานพระราชวังดุสิต และร่วมอุดหนุนสินค้าภายในร้าน ประกอบด้วย ขนมไทยตำหรับโชติเวชหารับประทานยาก ประกอบด้วย ม้าฮ่อ หรุ่ม ล่าเตียง ลูกชุบ ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคู และบุหลันดั้นเมฆ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับการเชิญจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ไทยเบฟ)ร่วมออกร้านภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยร้านของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมงานและมียอดจำหน่ายสูงสุดในบริเวณโซนตลาดน้ำในฝัน โดยยอดจำหน่ายทั้งหมด ทางบริษัทไทยเบฟ จะร่วมสมทบทุนเท่ายอดจำหน่าย ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป