กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “19 ธันวาคม วันอาภากร” น้อมรำลึกวันคล้ายวันประสูติ “เสด็จเตี่ย-กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมและผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมงาน “19 ธันวา วันอาภากรรำลึก” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และองค์กรภาครัฐ เอกชน และราชสกุลอาภากร เข้าร่วมในพิธี กว่า 400 คน ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

สำหรับในปีนี้กิจกรรมต่างๆ เริ่มขึ้นในเวลา 07.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณลานห้องโถงชั้น 1 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ตามด้วยพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวง วางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  นิทรรศการเทิดพระเกียรติ  และงานวันอาภาภร 61 “118 ปี ศักดิ์ศรีชาว พ.พ.” ในช่วงเย็น