กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ 17-19 กันยายน 2561

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ โดยมี อ.อภิชญา ประสพรัตนชัย…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018