กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ 3-5 กันยายน 2561

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง หนทางให้สมาธิเสื่อม โดยมี อ.ศิริพร โกมลภิศ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง หนทางให้สมาธิเสื่อม โดยมี อ.ศิริพร โกมลภิศ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 26 กันยายน 2018