กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ 2-4 กรกฎาคม 2561

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง เกี่ยวกับอุบาย โดยมี ผศ.รุ่งทิพย์ …

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2018

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2018

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2018