กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร สานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม

ม.ราชมงคลพระนคร สานต่อความสำเร็จโครงการปฏิบัติธรรม เปิดหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3” บุคลากร – ชมรม…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2018