ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยฮานอย

พันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมในต่างแดน…ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยฮานอย ในเวียดนาม…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ 30 พฤษภาคม 2018