กิจกรรม

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้านวดกดจุดเพื่อสุขภาพ

ราชมงคลพระนคร ชวนเหล่าออเจ้านวดกดจุดเพื่อสุขภาพ เรียนรู้การดูแลร่างกายแบบองค์รวมด้วยวิถีธรรมชาติรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018