กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ 61

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
วันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

:: พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ บำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๕๕ ปี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร
ในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วย ผศ.ลักขนา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14 เมื่อ 5 เมษายน 2561 ณ ธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร