กิจกรรม

นักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ
รุ่นที่ ๗ สอบภาคปฏิบัติเดินธุดงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ นำนักศึกษาในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๗ (รุ่น…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018