กิจกรรม

นักศึกษา 9 คณะเดินทางเข้าป่า
เพื่อเรียนรู้พันธุ์พืช

นักศึกษา ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มทร.พระนคร นำนักศึกษา 9 คณะเข้าป่า เพื่อเรียนรู้พันธุ์พืช…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018