กิจกรรม

มทร.พระนคร อาวุโส เยือน
“วังบางขุนพรหม”

ม.ราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยือน “วังบางขุนพรหม” สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบ นีโอ-บารอก โรโกโก อาร์นูโว…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018