มทร.พระนคร อาวุโส เยือน
“วังบางขุนพรหม”

ม.ราชมงคลพระนคร นำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส เยือน “วังบางขุนพรหม” สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบ นีโอ-บารอก โรโกโก อาร์นูโว แ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 28 กุมภาพันธ์ 2018