กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติ

ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ ยกทัพขบวนศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่นาฏศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติในงาน…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018