ข่าว

ขอเชิญสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสะสมบุญ

ขอเชิญสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสะสมบุญ ณ หอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร-วัดเทวสังฆาราม-ชมเมืองมัลลิกา-วังบางขุนพรหม-นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานชมรม มทร.พระนครอาวุโส เปิดเผยว่า ชมรม มทร.พระนครอาวุโส ขอเชิญสมาชิกชมรมร่วมกิจกรรมประจำปี 2561 ในโครงการ มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2 ประกอบด้วย กิจกรรมชมหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ จ.กาญจนบุรี และเดินทางผ่านกาลเวลา สัมผัสวิถีไทยในอดีต ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ในเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 6.30 – 19.00 น. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 (รับจำกัด จำนวน 40 ท่าน) และกิจกรรมที่ 2 ชมวังบางขุนพรหม และวังเทวะเวสม์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (รับจำกัดจำนวน 40 ท่าน)

ทั้งสองกิจกรรม ท่านสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโสเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ด้วยตนเองทางโทรศัพท์

สอบถามเพิ่มเติม : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร 02 665 3760 ต่อ 6237, 6627 และ นายถาวร อ่อนละออ โทร 08 5070 1109

(ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถสำรองที่นั่งเผื่อสมาชิกท่านอื่น) หรือ สมัครโดยกรอกแบบฟอร์มใบสมัครในกลุ่มไลน์ “มทร.พระนคร อาวุโส”