กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ 15-17 มกราคม 2561

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง พระอภิธรรมกับวิปัสสนา โดยมี อ.ชาญภูมิ เทียนหิรัญ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความเป็นไปได้แห่งวิปัสสนา โดยมีดร.โฆษิต ล้อศิริรัตน์…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018