เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ 2561 และกราบขอพร

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผอ.กองศิลปวัฒนธรรม เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ และกราบขอพร พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ และเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 28 ธันวาคม 2017