กิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ ปี 2561

กองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการ และบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 แก่หน่วยงานราชการและเอกชน ต่างๆ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017