กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ 12-13 ธันวาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง การเกิดขึ้นของวิปัสสนา โดยมีอ.สิรสา เธียรถาวร …

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความแตกต่างระหว่างสมถะ – วิปัสสนา ความสำคัญของสมถะ – วิปัสสนา โดยมี…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017