ข่าว

12 สิงหามหามงคล

มทร.พระนคร จัดโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 82 พรรษามหาราชินี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมีรศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยการถวายภัตตาหารเช้า ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง โดยนิมนต์พระจากวัดนรนาถสุนทริการาม ๙ รูป พิธีถวายอาเศียรวาทราชสดุดี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการมอบรางวัลการประกวดบทกลอนในการ์ดวันแม่ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการนี้มีผู้ร่วมถวายปัจจัยทำบุญพิธีสงฆ์ จำนวน 12,412 บาท